top of page

Over Petra Zephat

Petra Zephat Master of Science

Bijblijven, verbinden en passie voor mijn vak

Ik ben innovatief, enthousiast en een ondernemend type en ik zet mij graag in voor mensen die bij mij komen. Mijn passie voor (gespecialiseerde) fysiotherapie en mijn ervaringen breng ik graag over op anderen en zet me met gezonde professionaliteit in voor mijn patiënten. Mijn eigen ontwikkeling mag niet stil staan, dat verveelt. Ik ben een pionier en ben altijd op zoek naar vernieuwing en ga graag een nieuwe uitdaging aan. Belangrijk hierbij is mijzelf overbodig te maken door mensen zelf weer de regie over hunzelf en hun bewegingsvrijheid in de ruimste zin van het woord te geven.

​Fysiotherapie Zephat (Petra Zephat) is sinds 2008 als zelfstandige in Hengelo Ov. gevestigd, na 12 jaar bij diverse fysiotherapiepraktijken, verpleeghuis- en ziekenhuisfysiotherapie (bekkenbodempoli) brede ervaring op te hebben gedaan.​ Sinds 2019 ben ik gevestigd op de huidige locatie Fysiotherapie Kleinman & Zephat. Hierin werk ik nauw samen met mijn directe collega Danny Kleinman. Intervisie en (zelf)reflectie lopen als een rode draad door de directe en onderlinge samenwerking met Danny.

Kernprincipes van mijn werkwijze in de praktijk

vriendelijke sfeer | gelijkwaardigheid voor ieder mens | goede en onderlinge afstemming met korte lijnen | breed gespecialiseerd | kwaliteit | goede vaardigheden | persoonlijke benadering | geen wachtlijst

Missie, visie en strategie

Missie > het waarom?

Een moderne, transparante en laagdrempelige fysiotherapiepraktijk die continu in ontwikkeling is en inspeelt op actuele veranderingen in de zorg en behoeften van patiënten. De hulpvraag van de patiënt staat centraal. De behandelaar werkt samen met alle beschikbare disciplines en begeleidt de patiënt van binnenkomst tot vertrek van de patiënt.

Visie > het waarvoor?

De huidige ontwikkelingen in de zorg vragen om steeds meer gespecialiseerde fysiotherapeuten; specialisten die nauw samenwerken aan het herstel van patiënten. De patiënt mag van mij verwachten dat de kwaliteit en het aanbod zijn afgestemd op de hulpvraag en dat er een constructieve samenwerking is met de beschikbare disciplines. Een moderne fysiotherapiepraktijk welke kwalitatief hoogwaardige behandeling biedt op basis van de laatste inzichten uit praktijk en wetenschap. Uitgevoerd door een goed opgeleide fysiotherapeut in een professionele en inspirerende omgeving, waar veel specialisaties verenigd zijn en waar de patiënt centraal staat. Dit vraagt continu investeren in, niet alleen ik als fysiotherapeut, kennis en therapieomgeving maar ook in de ervaringen van de patiënt met de praktijk. Een leven lang leren.​

Doelen (Strategie) > het hoe?

  • het leveren van kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie volgens de pijlers van EBP > met de benodigde kennis en werkervaring, op basis van bewijsmateriaal uit wetenschappelijk onderzoek, de eigen klinische vaardigheden en de voorkeuren van de patiënt

  • Evidence-based practice (EBP) is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid

  • borging van de kwaliteit middels bij- en nascholing en samenwerkingsverbanden zowel intern als extern en PREMs + PROMs

  • het ontwikkelen van nieuwe producten als de markt of het welzijn van de patiënt daar om vraagt

  • zorgen voor continuïteit van de zorgverlening

  • het creëren van een veilige en ontspannen behandelomgeving voor de patiënten en therapeut

  • het bieden van de juiste faciliteiten in een geoutilleerde praktijk om de beste zorg te kunnen leveren, zowel curatief als preventief

  • het stimuleren van de ontwikkeling van de individuele therapeut met als doel het multidisciplinaire team sterker te maken

  • het stimuleren van en participeren in externe samenwerkingsverbanden zowel inter- als multidisciplinair.

Het zorgaanbod moet een zo groot mogelijk deel van de problemen op het gebied van het bewegingsapparaat bestrijken en beschikbaar zijn voor een ieder die dat nodig heeft. Een goed functionerend bewegingsapparaat kan een belangrijke factor zijn in het algemeen welbevinden van de mens en kan sterk bijdragen aan het voorkomen en/of verminderen van nevenpathologie om zo een positieve bijdrage te leveren aan het beheersen van de groeiende kosten van de gezondheidszorg. Zelfwerkzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke pijlers in de behandeling van de patiënt en kunnen bijdragen aan gedragsverandering en een gezonder, actiever leefpatroon en zo aan het voorkomen van recidieven of complicaties.

Mijn specialisaties
Kernprincipes
Overige specialisaties
Aangesloten bij
Missie
Actief binnen beroepsgroep
Visie
Registratis en nummers
Strategie
big3.png

Mijn specialisaties >

Regulier fysiotherapeut

Master Manuele therapeut

Bekkenfysiotherapeut

Kinderbekkenfysiotherapeut

Overige specialisaties:

Dry Needling therapeut | MAPLe®-specialist | NIMOC-specialist | PTNS-specialist | AnatomyTrains®-therapeut | NLP-practitioner

Aangesloten bij:

KNGF | NVFB | PE-online | Fysiotherapie Collectief Hengelo | Twentse Fysiotherapeuten Organisatie | Stichting AVG |  DigiH

Actief binnen beroepsgroep:

NVFB Bulletin Wetenswaardigheden rubriek (2001-nu)

 

Registraties en nummers:

BIG 89045809804 >

AGB 04101493/04018471

KNGF 31963 >

KvK 08199334 >

bottom of page