top of page

Fysiotherapie na letsel of sport

Wat is fysiotherapie na trauma?

 

Een ander woord voor trauma is ongeval. De trauma-fysiotherapeut heeft extra scholingen gevolgd voor de behandeling van patiënten met uitgebreid of ernstiger letsel en verwondingen. Bijvoorbeeld na een ongeluk met een botbreuk waarna een operatie heeft plaatsgevonden. De fysiotherapeut heeft verstand van de gebruikte operatietechnieken en verschillende fasen van het herstel.

Fysiotherapie Zephat behandelt regelmatig patiënten die ten gevolge van een val of een verkeers- of sportongeval letsel oplopen aan het bewegingsapparaat. Dit kan een breuk of een verbrijzeling van één of meerdere botten zijn, maar ook een gedeeltelijke of volledige afscheuring van een spier, een pees of een gewrichtsband betreffen.

Wat kan revalidatie voor u betekenen?

Tijdens de herstelfase van de aangedane structuur is het belangrijk te begrijpen hoe de belastingsopbouw dient plaats te vinden, wat aanwijzingen zijn van te vroege- of overbelasting en hoe fysiotherapie daarop afgestemd moet worden. Daarnaast moet een afwijkend beloop van het herstel worden herkend en zal het herstelproces, inclusief de eventuele afwijkingen daarin, adequaat dienen te worden gecommuniceerd naar de verwijzend medisch specialist.

Door opleiding en ervaring is mijn kennis, vaardigheden en competenties op het gebied van (fractuur)genezingsprincipes, een normaal en afwijkend herstelproces, behandelmogelijkheden en belastingsopbouw na een ongeval of na een operatie, complicaties en daarbij behorende fysiotherapeutische behandelstrategieën up-to-date. Via een op uw persoonlijke doelen en situatie afgestemd revalidatieplan begeleid ik u naar een zo optimaal mogelijk herstel.

Fysiotherapie na een ongeval of na (sommige) operaties valt w.b. vergoeding door uw zorgverzekeraar onder de chronische lijst van aandoeningen voor fysiotherapie. Deze chronische indicatie is meestal 6 tot 12 maanden geldig. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering. Indien u hier niet over beschikt, dient u de behandelingen tot en met de 20e behandeling zelf te betalen. Na de 21e behandeling fysiotherapie komt de vergoeding uit de basisverzekering. Voor meer informatie kunt u hiervoor uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekering.

TIP: Bent u aanvullend verzekerd bij Menzis?, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Fysiotherapie na een ongeval. U vult daarvoor een online formulier in. Bij goedkeuring ontvangt u maximaal 16 behandelingen, welke niet van uw aanvullende verzekering af gaat.

bottom of page