top of page

Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

 

De fysiotherapeut is de specialist op het gebied van spieren en gewrichten. De spieren en gewrichten in de lage rug, buik en bekken spelen een belangrijke rol bij houding en beweging. Daarnaast hebben deze spieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. De spieren kunnen te zwak zijn of juist te gespannen. Het komt ook voor dat ze niet op het juiste moment hun werk doen. Omdat het erg moeilijk is om deze spieren te voelen, is bewuste controle vaak erg moeilijk, zeker als er een klacht in dit gebied is. De geregistreerd bekkenfysiotherapeut is ervoor opgeleid om u te helpen de controle hierover te herwinnen.

Wat kan bekkenfysiotherapie voor u betekenen?

De bekkenfysiotherapeut richt zich op het voorkomen en verhelpen van klachten in het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij mannen en vrouwen van alle leeftijden. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekken-organen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan leiden tot een functiestoornis in de bekkenbodem en omgekeerd.

Tot het gebied van de bekkenfysiotherapeut horen de volgende klachten:

 • ongewild urineverlies en/of verlies van ontlasting / incontinentie

 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten

 • moeizaam kwijt kunnen van urine en/of ontlasting

 • zwaar drukkend gevoel in de onderbuik en/of balgevoel in vagina of anus

 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen

 • problemen of pijn bij het vrijen, die samenhangen met de bekkenbodem

 • bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond en na

 • de zwangerschap en bevalling / bekkeninstabiliteit

 • bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken

 • dan zwangerschap of bevalling

 • begeleiding voor en na operaties in buik- en bekkengebied

 

Bij het behandelen van deze klachten wordt nauw samengewerkt met andere disciplines zoals de huisartsen, urologen, gynaecologen, maag-leven-darm artsen, seksuologen, internisten, psychologen, verloskundigen, revalidatie-artsen en continentie-verpleegkundigen.

bottom of page