top of page

Fysiotherapie

Wat is (algemene) fysiotherapie?

 

Fysiotherapie zorgt ervoor dat u sneller herstelt en zo goed mogelijk kunt (blijven) bewegen bij lichamelijke klachten. De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Hij/zij helpt u bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van uw lichamelijke klachten en zorgt ervoor dat u weer optimaal kunt bewegen. De zorg van een fysiotherapeut past bij uw persoonlijke situatie en is gericht op het doel dat u wilt bereiken. Soms krijgt u alleen advies, een andere keer een behandeling.
Met de meeste klachten kunt u terecht bij een algemeen fysiotherapeut. Voor specifieke klachten of aandoeningen zijn er gespecialiseerde fysiotherapeuten. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede werkdiagnose te stellen. Wanneer deze (gespecialiseerde) fysiotherapeut twijfelt dan verwijst hij of zij u door naar uw  (huis)arts.

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?
Bij veel klachten en aandoeningen wordt u behandeld door een fysiotherapeut. Echter, bij fysiotherapie is meer nodig dan alleen behandeld worden. Uw moet ook zelf aan het werk om beter te worden. Daarom gebruiken we bij fysiotherapie het woord ‘zelfmanagement’. Dat is de manier waarop u om kunt gaan met uw klacht of aandoening in uw dagelijks leven.  
In de praktijk is een grote verscheidenheid aan behandeltechnieken welke kunnen worden ingezet om uw klacht te behandelen. Denk hierbij aan mobilisatietechnieken, manuele therapie, oefentherapie, dry needling en nog een aantal meer welke u terug vindt onder de specialisaties op deze website. Tevens is  het belangrijk dat u ook na de behandeling bij ons in de praktijk herhaling en/of verergering van de klachten voorkomt en daarom wordt hiervoor de tijd genomen om u goed te adviseren en te begeleiden. U krijgt bijvoorbeeld oefeningen mee voor thuis en wij geven u advies om een terugval te voorkomen. Dit alles gebeurt volgens het “evidence based model”, ofwel volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten.

bottom of page